Skip to content

Kidolgozott témakörök gyakorló feladatokkal

Történelem középszintű érettségi témakörök kidolgozva + gyakorló érettségi feladatok

 
1/1. Poliszok az ókori Hellászban. Középszinten: Az athéni demokrácia működése a Kr. e. 5. században
 
1/2. Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában. Középszinten: Julius Caesar egyeduralmi kísérlete
 
1/3. Az európai kultúra alapjai. Középszinten: A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó vallás fő jellemzői. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai
 


 
2/1. Nyugat-Európa a kora középkorban. Középszinten: A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a mezőgazdasági technika
 
2/2. A középkori egyház. Középszinten: A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) – együttműködés és konfliktusok
 
2/3. Az érett középkor Nyugat- és Közép-Európában. Középszinten: A középkori város és a céhes ipar
 
2/4. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. Középszinten: Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai
 
2/5. A középkor kultúrája. Középszinten: A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra
 


 
3/1. A magyar nép története az államalapításig. Középszinten: A magyar nép eredete, vándorlása
 
3/2. Az államalapítás és az Árpád-házi uralkodók kora. Középszinten: Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező tevékenysége. A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején
 
3/3. Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora. Középszinten: A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején
 
3.4. A Hunyadiak. Középszinten: Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája