Skip to content

Esszékidolgozások

Tanáraink és diákjaink által 2010 körül írt esszék különböző témakörökben. Vigyázat! Mivel régiek – időközben a Nat2020, illetve a megújított érettségi követelményrendszer jelentős mértékben redukálta a tananyagot –, ezért a mai követelmények szerint erősen túlírtak. Köszönjük minden diákunknak és kollégánknak, hogy dolgozataikkal hozzájárulnak a diákok tanulásához!

 
1. A Periklész korabeli Athén és Spárta politikai rendszerének összehasonlítása
 
2. Az ókori Hellász és Makedónia felemelkedése; Nagy Sándor birodalma
 
3. A római köztársaság válsága
 
4. A principátus válsága és a válság megoldási kísérlete: a dominatus rendszerének kiépítése Diocletianus és Nagy Constantinus idején
 
5. A kereszténység szerepe a középkori Európában a XIV. századig
 
6. Bizánc története a VII. századtól 1453-ig
 
7. Az iszlám vallás. Az arab hódítások és Európa a 7–13. sz. között
 
8. Gazdasági, társadalmi változások Nyugat-Európában a X–XIII. században
 
9. Az Árpád-kori magyar társadalom
 
10. Oroszország a XIII–XV. században
 
 
 
11. Az Anjouk külpolitikája
 
12. A Magyar Királyság és a Német-Római Császárság kapcsolatai 1000–1526 között
 
13. Magyarország és a Török Birodalom a XIV–XVI. században
 
14. A magyar történetírás a XI–XV. században
 
15. Gazdasági-társadalmi változások Európában a XVI-XVIII. században
 
16. Az Erdélyi Fejedelemség szerepe a XVI-XVII. századi magyar történelemben
 
17. Franciaország külpolitikája a XVI–XVII. században
 
18. Spanyolország európai hatalmi politikája II. Fülöp uralkodása alatt
 
19. Lengyelország a XVI–XVII. században
 
20. Magyarország igazgatása a XVI–XVIII. században
 
 
 
21. Reformáció és ellenreformáció Magyarországon
 
22. A poroszok története 1786-ig
 
23. Habsburg-ellenes küzdelmek a XVII. században
 
24. A francia abszolutizmus válsága (1715–1789)
 
25. Franciaország a jakobinus diktatúra idején (1793–1794)
 
26. Társadalom és népesség Magyarországon, 1711–1790
 
27. Gazdaság és gazdaságpolitika Magyarországon 1711–1815 között
 
28. Az első ipari forradalom társadalmi következményei Nyugat-Európában
 
29. A XVIII. századi európai hatalmi politika (1789-ig)
 
30. Oroszország nagyhatalmi politikája 1815–1849 között
 
 
 
31. Kossuth Lajos politikai pályája
 
32. „Népek tavasza”. Az 1848-as forradalmak Európában
 
33. Az 1848-as áprilisi törvények
 
34. A Habsburg-udvar magyarországi politikája 1790-1847 között
 
35. Nagy-Britannia külpolitikája a XIX. század első felében
 
36. Oroszország nagyhatalmi politikája 1848–1914 között
 
37. Kína a XIX. század kezdetétől az első világháborúig
 
38. Németország belső viszonyai 1871–1890 között
 
39. Nemzetiségi-kisebbségi politika Magyarországon, 1848–1914 között
 
40. A magyar gazdaság a dualizmus idején
 
 
 
41. A földkérdés Magyarországon, 1867–1939
 
42. A dualizmus válságjelei Magyarországon 1914 előtt
 
43. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása
 
44. A trianoni béke következményei
 
45. A versailles-i békerendszer alapvető jellegzetességei
 
46. A weimari köztársaság
 
47. A világgazdaság alapvető kérdései a két világháború között
 
48. Magyarország külpolitikája (1918–1931)
 
49. Magyarország külpolitikája (1931–1941)
 
50. A sztálinizmus jellegzetességei (1924–1939)
 
 
 
51. Magyarország Gömbös Gyula miniszterelnöksége alatt (1932–36)
 
52. A Balkán-félsziget a két világháború között
 
53. A polgárháború Spanyolországban (1936–39)
 
54. A második világháború sajátosságai
 
55. Magyarország 1944-ben
 
56. A szövetséges vezetők tárgyalásai a második világháború alatt
 
57. Kína története, 1949–2002
 
58. A második Jugoszlávia
 
59. A német kérdés a második világháború után (1945–1990)
 
60. Új ideológiák és mozgalmak az iszlám világban a XX. század második felében
 
 
 
61. Arab-izraeli konfliktusok a XX. században
 
62. A kommunista hatalomátvétel Magyarországon 1945–1949 között
 
63. Magyarország gazdasága (1945–1956)
 
64. A Kádár-rendszer születése (1956–63)
 
65. Az Európai Unió
 
66. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ)