Történelem-filozófia honlap

Kezdőlap

Érettségi

Versenyek

Szakmai anyagok

Gyapay Gábor Emlékterem

Egyéb

Diákok tétel-, témakidolgozásai

Az alábbi tételeket, témákat diákjaink dolgozták ki a középiskolai történelem tankönyvek és tanáraik órai előadásai alapján. A diákok kérése alapján név nélkül láthatják a kidolgozásokat. (Természetesen aki kéri, annak nevét közzétesszük.)

A tételek eltérő hosszúságúak és színvonalúak, nyugodtan válogassanak igényeik szerint!

Köszönjük minden diákunknak, hogy dolgozataikkal hozzájárulnak diáktársaik tanulásához!

CímFeltöltőDátum
Kapitalizálódás, anyagi kultúra és mindennapi élet az újkori Angliában (15-18.század)Történelem munkaközösség2009-04-02 14:16:40
Egyén és közösség viszonya az antik (görög-római) társadalmakbanTörténelem munkaközösség2009-04-02 14:15:03
A sztálini gazdaságpolitika jellemzőiTörténelem munkaközösség2009-04-02 14:14:22
A rendi állam kialakulása és jellemzői a középkori EurópábanTörténelem munkaközösség2009-04-02 14:13:00
A reformkori társadalom jellemzőiTörténelem munkaközösség2009-04-02 14:12:17
A reformáció és a katolikus megújulásTörténelem munkaközösség2009-04-02 14:11:42
A kiegyezés és alternatíváiTörténelem munkaközösség2009-04-02 14:11:08
A felvilágosult abszolutizmus politikája és magyarországi képviselőiTörténelem munkaközösség2009-04-02 14:10:36
A bolsevik ideológiaTörténelem munkaközösség2009-04-02 14:09:52
Középkori egyetemek, szerzetesrendekTörténelem munkaközösség2009-02-10 11:34:13
Nemzetiségek és nemzetiségi kérdés 1800-1914 között MagyarországonTörténelem munkaközösség2009-02-10 11:33:40
A magyar társadalom változásai a honfoglalástól a XIV. századigTörténelem munkaközösség2009-02-10 11:33:14
Demográfiai változások a XX. századbanTörténelem munkaközösség2009-02-10 11:32:49
A középkor mindennapjaiTörténelem munkaközösség2009-02-10 11:32:24
Politikai életpályák a XX. századi MagyarországonTörténelem munkaközösség2009-02-10 11:31:51
Életmód az 1950-es évek MagyarországánTörténelem munkaközösség2009-02-10 11:18:21
A modern életforma kialakulása a XX. század első évtizedeibenTörténelem munkaközösség2009-02-10 11:15:21
Demográfiai változások Magyarországon - a XVIII. századbanTörténelem munkaközösség2009-02-10 11:14:43
A magyarországi városfejlődés jellegzetességeiTörténelem munkaközösség2009-02-10 11:13:54
A világgazdaság jellemzői a két világháború közöttTörténelem munkaközösség2009-02-10 11:13:23
Az ipari forradalom gazdasági vonatkozásai a XVIII-XIX. századbanTörténelem munkaközösség2009-02-10 11:12:53
A kapitalista világgazdaság kialakulása a XVI-XVIII. századbanTörténelem munkaközösség2009-02-10 11:12:17
A magyar gazdaság jellemzői 1945 és 1995 közöttTörténelem munkaközösség2009-02-10 11:11:47
A magyar gazdaság jellemzői 1900-1945 közöttTörténelem munkaközösség2009-02-10 11:11:14
Magyarország gazdasága a 14-16. századbanTörténelem munkaközösség2009-02-10 11:10:32
A mai magyar demokrácia működéseTörténelem munkaközösség2009-02-09 11:57:25
Polgári államok létrejötte és működése a XVIII-XIX. századbanTörténelem munkaközösség2009-02-09 11:56:31
A magyar államszervezet működése a XVIII-XIX. századbanTörténelem munkaközösség2009-02-09 11:55:57
Széchenyi és Kossuth nézetei, programja a polgári átalakulásértTörténelem munkaközösség2009-02-09 11:55:23
Tudomány, művészet, oktatás a két világháború közötti MagyarországonTörténelem munkaközösség2009-02-09 11:54:52
A világvallások jellemzői és civilizáció-formáló szerepükTörténelem munkaközösség2009-02-09 11:48:42
A felvilágosodás és a francia forradalom eszmei irányzataiTörténelem munkaközösség2009-02-09 11:47:52
A tatárjárás és következményeiTörténelem munkaközösség2009-02-09 11:43:22
Luxemburgi Zsigmond külpolitikájaTörténelem munkaközösség2009-02-09 11:42:57
Harc az európai hegemóniáért a XVI-XVII.századbanTörténelem munkaközösség2009-02-09 11:42:28
A nagyhatalmi erőviszonyok átalakulása Európában a XVIII. századbanTörténelem munkaközösség2009-02-09 11:42:01
Gyarmatosítás és a gyarmati függetlenségi küzdelem a XVIII-XX. századbanTörténelem munkaközösség2009-02-09 11:41:30
A hidegháború és a kétpólusú világTörténelem munkaközösség2009-02-09 11:40:54
A Rákóczi-szabadságharc és nemzetközi összefüggéseiTörténelem munkaközösség2009-01-31 11:19:28
Zrínyi Miklós tevékenysége és a török kiűzéseTörténelem munkaközösség2009-01-31 11:18:44
Törökellenes küzdelmek a 14-15. századbanTörténelem munkaközösség2009-01-31 11:17:59
A XIX. század uralkodó eszméiTörténelem munkaközösség2009-01-31 11:16:37
Az országgyűlés és a vármegye felépítése, működése és szerepe a XVIII. század közepétől 1848-ig MagyarországonTörténelem munkaközösség2009-01-31 11:15:22
A XVIII-XIX.. századi alkotmányok alapvető vonásaiTörténelem munkaközösség2009-01-31 11:14:06
A polgári demokrácia működése MagyarországonTörténelem munkaközösség2009-01-31 11:11:31
Kisebbségek a Kárpát-medencében 1945-1990 közöttTörténelem munkaközösség2009-01-31 11:10:38
Választójog és választási rendszer Magyarországon a 20. századbanTörténelem munkaközösség2009-01-31 11:09:44
Diktatúrák a két világháború közöttTörténelem munkaközösség2009-01-31 10:29:18
A holocaust Európában (2.)Történelem munkaközösség2009-01-31 10:28:05
A holocaust EurópábanTörténelem munkaközösség2009-01-31 10:26:39
A kereszténység korai története és egyházzá szerveződéseTörténelem munkaközösség2009-01-31 10:25:31
A magyar parasztság története 1950-70 közöttTörténelem munkaközösség2009-01-31 10:24:44
A nemzetiségi kérdés Magyarországon a XVIII. század közepétől 1868-ig (2.)Történelem munkaközösség2009-01-31 10:23:35
A nemzetiségi kérdés Magyarországon a 18. századtól 1868-igTörténelem munkaközösség2009-01-31 10:21:06
Hunyadi Mátyás portréja és udvaraTörténelem munkaközösség2009-01-31 10:19:47
A magyar társadalom a 14.-15. században (2.)Történelem munkaközösség2009-01-31 10:19:01
A magyar társadalom a 14.-15. századbanTörténelem munkaközösség2009-01-31 10:18:02
A kereszténység szerepe a középkori EurópábanTörténelem munkaközösség2009-01-31 10:17:01
Életmód és mindennapok a hatvanas évek Magyarországán (2.)Történelem munkaközösség2009-01-31 10:13:20
Élet és mindennapok a hatvanas évek MagyarországánTörténelem munkaközösség2009-01-31 10:11:08
Budapest fejlődése a hosszú 19. századbanTörténelem munkaközösség2009-01-31 10:10:15
Demográfiai változások a 17.-18. századi MagyarországonTörténelem munkaközösség2009-01-31 10:09:29
A honfoglaló magyarság életmódja, társadalmaTörténelem munkaközösség2009-01-31 10:08:29
A világgazdaság helyzete a két világháború közöttTörténelem munkaközösség2009-01-31 10:07:44
Az ipari forradalom hatása a természetes és az épített környezetreTörténelem munkaközösség2009-01-31 10:06:55
A nagy földrajzi felfedezések gazdasági következményeiTörténelem munkaközösség2009-01-31 10:05:49
Magyarország és a világgazdaság 1945 utánTörténelem munkaközösség2009-01-31 10:04:38
A magyar gazdaság a két világháború közöttTörténelem munkaközösség2009-01-31 10:03:39
A magyar gazdaság 1711-1848 közöttTörténelem munkaközösség2009-01-31 10:02:33
Az érett középkor gazdasága MagyarországonTörténelem munkaközösség2009-01-31 10:01:38
Törökellenes harcok a 16.-17. századi MagyarországonTörténelem munkaközösség2009-01-28 09:24:23
Tekintélyuralmi és totalitárius rendszerek az 1920-as 30-as évekbenTörténelem munkaközösség2009-01-28 09:23:44
Nemzetiségek és nemzetiségi kérdés a 18.-19. századi MagyarországonTörténelem munkaközösség2009-01-28 09:15:37
Jobbágykérdés Magyarországon a 18.-19. századbanTörténelem munkaközösség2009-01-28 09:14:50
Életmód és mindennapok a Kádár-korszakbanTörténelem munkaközösség2009-01-28 09:13:46
Demográfiai és telepüpésszerkezeti változások Magyarországon a 16.-18.századbanTörténelem munkaközösség2009-01-28 09:03:17
Az antikvitás kultúrájaTörténelem munkaközösség2009-01-28 09:02:30
A zsidóság helyzetének jellemzői Magyarországon 1867-1945 közöttTörténelem munkaközösség2009-01-28 08:56:15
A polgári demokrácia működése a mai MagyarországonTörténelem munkaközösség2009-01-28 08:55:39
A modern demokráciák 18. századi gyökereiTörténelem munkaközösség2009-01-28 08:55:11
A magyar gazdaság a reformkortól az első világháborúigTörténelem munkaközösség2009-01-28 08:44:48
A magyar gazdaság 1945-80 közöttTörténelem munkaközösség2009-01-28 08:44:08
A középkori városTörténelem munkaközösség2009-01-28 08:43:35
A középkor anyagi és technikai kultúrájaTörténelem munkaközösség2009-01-28 08:40:23
A kétpólusú világ és a gyarmati rendszer felbomlásaTörténelem munkaközösség2009-01-28 08:39:21
A keresztény királyság megteremtése Szent István korábanTörténelem munkaközösség2009-01-28 08:38:41
Az 1848-as forradalmak és a magyar szabadságharcTörténelem munkaközösség2009-01-28 08:37:48
Magyarország a második világháború idejénTörténelem munkaközösség2009-01-27 11:36:03
A német egység és következményeiTörténelem munkaközösség2009-01-27 11:34:40
Az Oszmán-Török Birodalom és a Magyar Királyság viszonyának alakulása (XIV-XVI. sz.)Történelem munkaközösség2009-01-27 11:30:55
A római köztársaság válságaTörténelem munkaközösség2009-01-27 11:29:22
A náci ideológia jellegzetességeiTörténelem munkaközösség2009-01-27 11:28:21
Az iszlám vallásTörténelem munkaközösség2009-01-27 11:27:32
Társadalmi, demográfiai változások a rendszerváltás utánTörténelem munkaközösség2009-01-27 11:25:52
Kossuth Lajos politikai pályájaTörténelem munkaközösség2009-01-27 11:23:54
Az első ipari forradalom társadalmi következményeiTörténelem munkaközösség2009-01-27 11:22:50
Géza és István államalapitó tevékenységeTörténelem munkaközösség2009-01-27 11:10:18
Hétköznapok a második világháborús MagyarországonTörténelem munkaközösség2009-01-27 11:08:23
Etnikai, demográfiai viszonyok Magyarországon a XIX. századbanTörténelem munkaközösség2009-01-27 11:07:27
Életmód és mindennapok a XVII. századi MagyarországonTörténelem munkaközösség2009-01-27 11:05:46
Gazdasági változások Magyarországon az első világháború utánTörténelem munkaközösség2009-01-27 11:04:31
A dualizmus gazdaságaTörténelem munkaközösség2009-01-27 11:03:06
Gazdasági változások Nyugat-Európában a 10-13. sz.-banTörténelem munkaközösség2009-01-27 11:01:29